De CRM-driehoek

Het principe van CRM-software is gebaseerd op de onderlinge en wederkerige benaderbaarheid van Organisaties, (Contact)Personen en Projecten.

  • Organisaties worden voorzien van relevante organisatiegebonden informatie zoals adressen, contactgegevens, activiteiten, notities, kenmerken, documenten etc.
  • Personen evenzo, maar dan persoonsgebonden
  • Projecten worden van alle relevante projectgegevens voorzien zoals projectnaam, projectsoort, projectstart, de status van een project, betrokken personen en organisaties etc.

Met wederkerige benaderbaarheid wordt bedoeld dat bijvoorbeeld op de organisatiekaart zichtbaar is welke contactpersonen er zijn of welke actuele projecten er lopen of inmiddels zijn afgerond. Vanuit de organisatiekaart kan worden doorgeklikt naar een persoonskaart of naar een projectkaart en weer terug. Op de persoonskaart is natuurlijk zichtbaar bij welke organisatie(s) iemand verbonden is, maar ook bij welke projecten iemand betrokken is.