Verzamelingen maken in Alexion CRM (video)

Met de functie Verzamelingen maak je selecties van bepaalde organisaties, personen, projecten, notities en/of documenten. Een verzameling kan worden samengesteld op basis van de waarden bijna alle velden op de verschillende kaarten.

Een verzameling is een dynamisch overzicht en maximaal binnen 2 muiskliks beschikbaar. Alle kaarten die worden toegevoegd en/of gemuteerd en voldoen aan de selectiecriteria van een verzameling, worden automatisch toegevoegd.