Tariefverhoging naar 90,- per uur per 1 feb. 2023

Tariefsverhoging naar € 90,- per uur

In verband met de stijgende prijzen hebben wij een prijscorrectie van 8% doorgevoerd, dit is in overeenstemming met de indexering van diensten over 2022. Het uurtarief wordt verhoogd van € 84,- naar € 90,-, per 1 februari 2023.

Deze prijswijziging geldt onder andere voor support en maatwerk.

De abonnementsprijzen voor de software blijven vooralsnog ongewijzigd, dit hebben wij al vele jaren gelijk gehouden.