Tijdelijke Verzamelingen

Het is mogelijk om tijdelijke Verzamelingen aan te maken. Deze Verzamelingen worden tijdens het afsluiten van Alexion CRM automatisch weer verwijderd.

Automatisch aangemaakte Verzamelingen

In Alexion CRM kan je op verschillende manieren Verzamelingen aanmaken. Wij hebben bijvoorbeeld enkele Acties gemaakt die voor jou een Verzameling maken. Om te zorgen dat al deze automatisch aangemaakte Verzamelingen de Boomweergave niet onnodig onoverzichtelijk maken, hebben wij er voor gezorgd dat deze automatisch worden verwijderd als je Alexion CRM afsluit.

Alexion CRM - Tijdelijke Verzamel;ingen in de Boomweergave

Dit gebeurt omdat er wordt gekeken naar de naam van de Verzameling. Automatisch aangemaakte Verzamelingen hebben een #1 achter de naam. Er kan in plaats van #1 ook #2 of #3 staan. Dit is om te zorgen dat elke Verzameling uniek is.

Bij het afsluiten van Alexion CRM kijkt het programma of er Verzamelingen zijn met een # met een nummer in de naam, en zal deze dan niet opslaan. Zodat als je Alexion CRM opnieuw opstart, deze er niet meer zijn.

Tips

  • Wil je een Verzameling wél voor langere tijd bewaren? Verwijder dan de #1 uit de naam of geef de Verzameling een eigen/mooie naam. Dat doe je door met je rechtermuisknop op een Verzameling te klikken en te kiezen voor “Hernoemen”.
  • Je kan ook zélf een tijdelijke Verzameling maken door een # met een nummer er achter in de naam van de Verzameling te zetten.
    • bijvoorbeeld: Mijn tijdelijke verzameling #1