Algemene Cursusvoorwaarden Alexion CRM software
in:  
Veelgestelde vragen Mijn Alexion

Algemene Cursusvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alexion Software verzorgde cursussen. 

Artikel 2. Aanmelding en bevestiging cursussen

Aanmelding voor de cursussen dient schriftelijk (per brief, fax of e-mail) te geschieden. Ingeval een cursus waarvoor wordt ingeschreven al is vol geboekt, zal in overleg naar een passende vervangingsdatum worden gezocht. 

Met uw aanmelding verklaart u bekend en akkoord te zijn met de algemene cursusvoorwaarden van Alexion Software. 

Bij aanmelding dient de naam (namen) van de deelnemer(s) te worden vermeld. Bij onvolledig ontvangen aanmeldingen behoudt Alexion Software zicht het recht voor om de aanmelding als niet ontvangen te beschouwen. Na de aanmelding zal deze door Alexion Software schriftelijk worden bevestigd. Een week voor de geplande cursusdag wordt door Alexion Software nog een definitieve uitnodiging toegestuurd. 

Artikel 3. cursuslocaties

De cursussen worden o.a. in Groningen verzorgd op de volgende locaties:

Alexion Software
Bieslookstraat 31-1
9731 HH Groningen

CopyRight!
Verlengde Bremenweg 8
9723 JV Groningen
T 050 3188034

Artikel 4. Annulering

Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk (per brief, fax of e-mail) worden doorgegeven onder vermelding van cursusdatum en cursusdeelnemer(s). 

– Bij annulering 14 dagen of langer voor aanvang van de cursus, worden geen kosten in rekening gebracht. – Bij annulering binnen 14 tot 2 dagen voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. – Annuleringen binnen 2 dagen voor aanvang van de cursus worden niet gecrediteerd. 

Toepassing van dit artikel zal plaatsvinden ongeacht de reden van annulering. 

Artikel 5. Wijzigingen

Alexion Software behoudt zicht het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in cursusinhoud, -data, -plaats en eventuele andere specificaties van de cursus aan te brengen. 

Artikel 6. Materiaal

Cursusmateriaal en/of documentatie die gedurende de cursus zijn verstrekt mogen, met inachtneming van artikel 7 worden behouden. 

Artikel 7. Eigendomsrecht

Het intellectuele en industriele recht en alle eventuele mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van cursusinhoud en studiemateriaal berusten bij Alexion Software. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Alexion Software te hebben verkregen. 

Artikel 8. Facturering en betaling

De door Alexion Software gehanteerde cursusprijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. 

Het cursusgeld dient te zijn betaald voor aanvang van de betreffende cursus. Alexion Software kan toelating tot een cursus weigeren indien de verschuldigde kosten niet zijn voldaan.