Gebruikerslogboek bijhouden

Vanaf versie 3.11 kan je bij de Gebruiker in het Actie log of Gebruikerslogboek zien wat hij/zij allemaal in Alexion CRM heeft gedaan. 

Actielogboek bij Gebruiker - Gebruikerslogboek

Deze kan je in de Rechtenmodule activeren. Ga hiervoor naar Menu Extra > Rechtenbeheer. In het Rechtenbeheerscherm (zie hieronder) kan je dat aanvinken: bij de Groepenen de individuele Gebruiker onder: Rechten > Diversen > Actie logboek inzien.

Rechten instellen voor Actie logboek - Gebruikerslogboek