Hoe pas ik het volgnummer aan?

De automatisch ophogende volgnummers van Personen, Organisaties, Documenten & Projecten kun je aanpassen. Dit kan onder de Hulptabellen in de Boomweergave.

Stappenplan Volgnummer aanpassen

1. Als eerste ga je via het kopje Hulptabellen naar het kopje Volgnummer.

2. Als je daar bent ga je via de Actie knop naar bijvoorbeeld Wijzig Project Volgnummer

3. Dan kom je bij een nieuw scherm aan waar het EERSTKOMENDE volgnummer ingevoerd kan worden.

blank

 

Dit stappenplan geldt ook voor het aanpassen van de volgnummers voor Personen, Organisaties en Documenten.