Instellingen op Windows servers

Om Alexion CRM probleemloos te kunnen draaien op een Microsoft SBS 2008 R2 server en 2012, is het nodig om enkele aanpassingen te maken in de beleidsinstellingen van de file- en database server.

Normaal gesproken konden deze aanpassingen in de lokale systeempolicy doorgevoerd worden maar deze wordt echter door de default domein controller policy overschreven op een SBS 2008 machine en hoger.

Group policy management

 

Deze instelling is via de Group Policy Management editor in te stellen door de Default Domain Controller Policy te bewerken, vervolgens onder computer configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings, Local Policies, Security Options open te klikken en de onderstaande instellingen aan te passen:

Group policy management editor

De Instellingen “Microsoft network server: Digitally sign communications (always)” en “Microsoft network server: Digitally sign communications (if client agrees)” dienen beide te worden uitgeschakeld. Om deze instellingen van kracht te laten worden is een herstart van de server nodig.

Wanneer systemen in een domein zijn ondergebracht is het niet mogelijk deze instelling via het Register van Windows door te voeren. Deze wijzigingen worden na iedere herstart (en dus het toepassen van de systeeminstellingen) overschreven door bovenstaande policy.

Voor specifieke achtergrondinformatie verwijzen wij naar het knowledgebase artikel van Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/823659