Openstaande notities aanpassen in plaats van nieuwe maken

Vraag: Hoe zie ik welke Notities nog open sta voor ik een nieuwe maak?
Antwoord: In de instellingen kan ingesteld worden of, en welke notities getoont moeten worden voordat een nieuwe aangemaakt wordt.

Deze feature is beschikbaar vanaf versie 3.10

Onafgeronde-Notitie-Instellingen

Wanneer u een notitie aanmaakt wordt bij standaard gedrag gekeken naar alle openstaande notities gekoppeld aan dezelfde kaart. In een pop-up worden deze getoont, en kan gekozen worden een oude notitie bij te werken of een nieuwe aan te maken.