Overzicht tonen van dagelijkse actuele taken- en actielijst

Stel Alexion CRM zodanig in dat bij het opstarten een actuele taken- en actielijst wordt getoond.

  1. Hiervoor moeten jij en jouw collega’s eerst als een Persoon zijn ingevoerd.
  2. Ga vervolgens in de Boomweergave naar Gebruikers en maak van de in stap 1. aangemaakte Persoon of Personen gebruikers
  3. En klik vervolgens op
  4. Ga naar menu Extra > Instellingen > tabblad: Algemeen > aanvinken: Toon notities/taken bij het opstarten
    blank
  5. Sluit Alexion CRM af en start het programma opnieuw op
  6. Je zult zien dat je nu moet inloggen als een Gebruiker (jij zelf), eventueel met het opgegeven wachtwoord
  7. Alexion CRM gaat nu automatisch na het opstarten naar de gekozen Gebruiker met de focus op het tabblad Notities. Hier worden nu alle Notities getoond die vandaag (of eerder) afgerond moeten worden.