Persoon als opdrachtgever is nu mogelijk

Vanaf versie 3.9 is het nu mogelijk om een Persoon als Opdrachtgever op te geven bij Projecten. 

Voorheen was het alleen mogelijk om Organisaties te kiezen als Opdrachtgever.

Op de Persoonskaart ziet het er als volgt uit

Overzicht van alle Projecten van deze Persoon als Oprachtgever