Rechtenmodule aangepast: nu ook rechten op Urentabel

Voor de Urentabel is nu ook via de Rechtenmodule rechten toe te kennen aan de Gebruikers.

Rechten op urentabel | Nieuw in versie 3.9