Selecteer kaarten “binnen afstand …” van postcode straal

In Alexion CRM kan je adressen van Organisaties en Personen gemakkelijk selecteren op een x-aantal kilometer gerekend vanaf een op te geven postcode.

Selecteren van postcodes binnen een straal van r kilometer

Via de Actieknop kan je de optie kiezen “Selecteer kaarten binnen afstand”

Actie: Selecteer kaarten binnen afstand - postcode en straal

In het scherm dat dan verschijnt, kan je een postcode opgeven en een straal waarbinnen je wilt gaan selecteren (postcode straal)

Selecteer kaarten binnen afstand - vanaf een postcode straal

Na klikken op de OK knop zie je een voortgangsscherm met een indicatie van de tijd dat nodig is om alle kaarten langs te gaan en de juiste te selecteren

kaarten zoeken binnen een straal vanaf postcode

Hierna krijg je de keuze wat je met deze selectie wilt doen

Selectie methode kiezen

Als je kiest voor “Huidige selectie opheffen” dan krijg je alle kaarten te zien die voldeden aan de opgegeven criteria voor de opgegeven postcode en straal

Selectie van kaarten binnen een straal vanaf postcode

 

Alexion CRM versie 3.11

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf Alexion CRM versie 3.11 en maakt gebruik van de online postcode functionaliteit van 6PP.

Verdere mogelijkheden naast postcode straal

In Alexion CRM zit ook de mogelijkheid om gemakkelijk een postcode en huisnummer in te geven waarbij dan automatisch de straatnaam, woonplaats en kengetal van het telefoonnummer worden aangevuld.