SMTP foutmelding tijdens het versturen van het logbestand

Dit kan gebeuren als je in de firewall het bestand ARM.exe geen rechten hebt gegeven.

Er zijn 2 oplossingen mogelijk.

Oplossing 1:

Geef het programma ARM.exe (Alexion CRM) toegang in uw firewall. Voor meer informatie kunt u het helpbestand van uw firewall programma raadplegen of uw systeembeheerder vragen. De standaard locatie van ARM.exe is:

C:/program files/alexion software/relation manager/program/arm.exe

Controleer of je in Alexion CRM in de boomweergave (links) bij het FAQ ook een webpagina te zien krijg

 

Oplossing 2:

Stuur de logbestanden handmatig (gezipt) naar ons toe. De logbestanden staan in de map:

C:/program files/alexion software/relation manager/log

Zip vervolgens alle bestanden in deze map, dit kunt u bijvoorbeeld doen door ze allemaal te selecteren en vervolgens rechts te klikken en te kiezen voor: Kopieren naar > Gecomprimeerde map. Stuur de gezipte bestanden naar: support@alexion.nl. Vergeet niet uw naam en reden te vermelden.

Na het versturen van de logbestanden kunnen deze veilig verwijderd worden.

 

Deze FAQ wordt gevonden op: smtp, foutmelding, probleem, versturen, logbestand, log, bestand, logbestanden, bestanden, logfiles, email, e-mail, firewall