Snelstart facturering per email & moederorganisatie

Het is mogelijk om de SnelStart velden “Elektronisch factureren” en “Factuuradres” vanuit Alexion CRM te synchroniseren.

De velden op de klantkaart van SnelStart worden nu automatisch ingevuld.

In Alexion CRM vind je deze corresponderende velden op het SnelStart tabblad bij Organisatie en Persoon.

NB. Bij Persoon kun je alleen kiezen voor “Email voor facturering”.