Uren berekening

In versie 3.9 is het invoeren van uren sterk uitgebreid.

Nu is het mogelijk om ook bij Personen, Organisaties en Werknemers uren in te vullen. Deze hoeven dan niet meer gekoppeld te worden aan een Project. Dit is natuurlijk nog wel altijd mogelijk.

Ook wordt het invullen van de gewerkte tijd nu automatisch berekend aan de hand van begin- en eindtijd (vanaf versie 3.8).

LET OP: als je een afwijkende tijd wil ingeven dan kan dat. Er wordt bij het opslaan van de urenkaart gecontroleerd én gewaarschuwd dat het aantal uren dat is ingegeven niet overeenkomt met de begin- en eindtijd.

Je kan het alsnog laten corrigeren.

 

Gebruikt u nog geen uren?

Om de optie Uren te te kunnen gebruiken moet u deze activeren via menu

Extra > Instellingen > tabblad: Projecten > Urenregistratie: aanvinken. Daarna moet je het programma opnieuw opstarten.