Voortgangsscherm na nieuwe installatie Alexion CRM

In versie 3.9 wordt netjes een voortgangsscherm getoond na het installeren of updaten van het programma.

Een dialoog wordt getoond met een voortgangsbalk zodat je ziet waarom het opstarten (na update of nieuwe installatie) van Alexion CRM  wat langer duurt dan normaal. Tijdens het opstarten wordt gekeken of een backup gemaakt moet worden, of het database bestand aangepast moet worden etc.

In Windows 8 ziet het scherm er als volgt uit

Voortgangsscherm na installatie of update van Alexion CRM | Nieuw in versie 3.9

Opmerking

Dit scherm krijg je ook alle volgende keren bij het opstarten van het programma (na de eerste installatie) te zien, het zal dan slechts kort getoond worden.