Wat is een project?

Een project binnen Alexion CRM is een bepaald geheel van activiteiten, waarbij één of meer organisaties en of personen bij betrokken (kunnen) zijn.

Waarom een Project aanmaken?

Door een Project aan te maken in Alexion ben je in staat om samen met andere gebruikers een Project te sturen, te volgen en de voortgang te actualiseren. Daarnaast kunnen alle activiteiten en documenten die betrekking hebben op een bepaald Project daaraan worden gekoppeld. In grote lijnen gaat het hierbij om:

  • een begin en een einddatum van een project
  • het soort project
  • informatie over de voortgang (status) van het project
  • de deelnemers van binnen en buiten de organisatie (organisaties en personen)
  • notities over alle  relevante acties, contacten en  gesprekken binnen een project
  • alle binnen het project ontwikkelde en bij het project betrokken documenten.
  • het aantal aan het project bestede uren

Activiteiten en documenten kunnen binnen een project aan een of meerdere personen en organisaties worden gekoppeld.

Kijk hier hoe je een project kunt aanmaken.