Een Persoon koppelen aan meerdere Organisaties (video)

Het is mogelijk om één Persoon aan meerdere Organisaties te koppelen. Dat kan handig zijn indien iemand bijvoorbeeld directeur is van een bedrijf en bovendien voorzitter van een voetbal vereniging en bestuurslid van een stichting.


Iemand krijgt hierdoor voor alle drie organisaties een aparte zogenaamde werknemerskaart, waarop de functie en organisatiegebonden gegevens kunnen worden vastgelegd.