Alexion CRM Verkooppanel
in:  
Veelgestelde vragen Mijn Alexion

Alexion CRM Verkooppanel

Op het verkooppanel van onze Alexion CRM software  kunnen belangrijke strategische en commerciële gegevens worden vastgelegd. Specifieke gegevens zoals de branche van de relatie, de segmentcode, de rechtsvorm net het aantal medewerkers.Verder kun je vastleggen wanneer een relatie klant is geworden, omzetcijfers, kanspercentages en sociale media gegevens. Het Verkooppanel bestaat uit 3 tabbladen. Een tabblad Algemeen, een tabblad Kengetallen en een tabblad Sociale media.

Bovendien  is op de Projectkaart een tabblad toegevoegd met de mogelijkheid op individueel projectniveau een omzetprognose in te vullen met de weging van een score percentage.

Concreet betekent dat:

Tabblad Algemeen

  • Extra velden voor bedrijfskenmerken
  • Extra velden voor aanvullende commerciële informatie
  • Segmentcodering van Organisaties vastleggen
  • Medewerkers koppelen aan Organisaties en/of Personen
  • De eerstvolgende actie en de actiesoort plannen

Tabblad Kengetallen

  • De begroting per klant voor het lopende jaar
  • Het vastleggen van omzetverwachting en kanspercentages
  • Het vastleggen van de omzet uit vorige boekjaar

Tabblad Social Media

  • Snel inloggen in de Social Media accounts van relaties

Wat is het doel van het verkooppanel

Met het Verkooppanel kun je relaties al vanaf de acquisitiefase volgen en beheren door ze in het segmentveld een segmentcode te geven. Daarmee kun je relaties heel gesegmenteerd volgen en bewerken. Medewerkers (binnen- en/of buitendienst) kunnen aan relaties worden gekoppeld en persoonlijk verantwoordelijk voor het contact met de relatie worden gemaakt.

Het verkooppanel activeren

Het verkooppanel is standaard niet geactiveerd. Dat gaat als volgt. Ga binnen Alexion CRM naar Extra. Kies vervolgens voor de optie Instellingen en vink op tab Algemeen onder het hoofdstuk Verkoop tabbladen alle 3 de opties aan en bevestig met OK.

Nadat je de Alexion CRM software opnieuw hebt opgestart verschijnt het verkooppanel als een extra scherm aan de rechterkant van de Organisatiekaart en de Persoonskaart.