Algemene voorwaarden Alexion Software
in:  
Veelgestelde vragen Mijn Alexion

Algemene Voorwaarden Alexion Software

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De belangrijkste gebruikte modules

Verwerkingsovereenkomst – 25 mei 2018

Overige documenten